Blog

Automation for Jira – nu en del af Jira Data Center

Arbejd smartere i Jira

Automation for Jira giver dine teams muligheden for at automatisere deres processer og arbejdsgange. Med den logiske, grafiske regelbygger kan du konfigurere automatiseringsregler til håndtering af selv de mest komplekse scenarier, uden scripts eller behov for kodning.

I Atlassian Cloud er Automation for Jira en naturlig, inkluderet funktion, og til Data Center har man kunnet tilkøbe den som en selvstændig Atlassian Marketplace-app. Fra og med Jira version 9.0 indgår Automation for Jira i basisproduktet, også til Data Center (gælder både Jira Service Management og Jira Software).

Automatiser dit arbejde med regler

Via den brugervenlige, grafiske grænseflade opretter du regler, som lader dig automatisere og arbejde smartere i Jira baseret på kriterier, som du kan konfigurere. Kriterierne består af tre dele: triggers, som starter reglen, vilkår, som forfiner reglen, og actions, som udfører opgaverne.

Triggers: Hver regel starter med en trigger. Triggeren aktiveres af en hændelse, fx når en opgave oprettes i Jira.

Vilkår: Vilkår forfiner din regel og giver dig mulighed for at begrænse deres rækkevidde. Din regel kan fx gælde kun opgaver af typen bug eller problemer med høj prioritet.

Actions: En handling, som finder sted, efter at triggeren indtræffer, og vilkårene er opfyldt. Actions kan udføre mange opgaver, fx at opdatere en opgave med specifik information, sende meddelelser eller oprette underopgaver.

Eksempel: Når en opgave oprettes (Trigger), og dens prioritet sættes til Kritisk (Vilkår), sendes der en meddelelse til et af dine team (Action).

Arbejd smartere i Jira ved hjælp af Automation

Automation for Jira understøtter tusindvis af anvendelsesformål, som synkronisering af værdien mellem overordnede og underopgaver, smart autotildeling af opgaver, opdateringer af linkede problemer og mere. Den understøtter også mere avancerede processer som bug-håndtering, kommunikation mellem separate Jira-instanser og integation med eksterne værktøjer.

Hvordan får du Automation for Jira

Automation for Jira er integreret i basisproduktet fra og med Jira Data Center 9.0 og er tilgængeligt for alle typer Jira-projekter. For at komme i gang kan du gå til Projektindstillinger -> Automation.

Hvis du stadig anvender tidligere versioner af Jira Data Center, er Automation for Jira-appen tilgængelig omkostningsfrit fra Atlassian Marketplace.

Vi har mange eksempler, hvor vores kunder har kunnet erstatte komplekse scripts med mere administrerbare automationer og også har kunnet give sine teams styrken ved at oprette de automationer, de har brug for. Kontakt os, så fortæller vi gerne mere!

del dette indlæg