Blog

Et stærkt team leverer bedre end et enkelt individ!

Teamwork på afstand har været den nye norm siden foråret 2020. Man kan let komme til at glemme fordelene ved teamwork, når man sidder derhjemme med sin laptop og arbejder. Man kan overbevise sig selv om, at man er stærkest på egen hånd og glemme at involvere teamet. Husk, at dit arbejdsliv som individ skal være bæredygtigt på længere sigt. Styrken ved teamwork er med til at holde os friskere og gladere, og forskning viser desuden, at vi også leverer bedre løsninger.


Forfatteren og iværksætteren John J. Murphy mener, at:

“Each individual has unique gifts, and talents and skills. When we bring them to the table and share them for a common purpose, it can give companies a real competitive advantage.”

Herunder følger 4 punkter, som er inspireret af Murphys bog ”Pulling Together: 10 Rules for High-Performance Teamwork”:

1. Store idéer kommer ikke fra enkeltindivider

Bag eksempelvis Nobelprisvindere står et team af kolleger, forskerassistenter og studerende. Gennem teamwork og dialog forfines koncepter og idéer. Ved at udnytte hinandens viden og færdigheder kan vi skabe løsninger, som er anvendelige og praktiske.

Zlatan er en fantastisk fodboldspiller, men man vinder ikke ligaer og titler uden et stærkt sammentømret team.

2. Teamwork kan gøre dig lykkeligere

Når man kan være åbne over for hinanden i teamet og komme med ærlig feedback, og når der er gensidig respekt mellem teammedlemmerne, øger det trivslen hos 80 % af medarbejderne. Lykkelige medarbejdere kan være et mål i sig selv, men derudover viser forskning ved University of Warvick i England, at lykkelige medarbejdere er 20 % mere produktive end ulykkelige. Og hvem vil ikke øge sit lykkeindeks på arbejdspladsen?

3. Ved at arbejde i et team vokser du som individ

Takket være videnudveksling og informationsspredning i teamet vokser individet. Du kan få øjnene op for nye koncepter via kolleger, som har andre erfaringer. Man lærer ofte af hinandens fejl, så man kan undgå fejl i fremtiden.

Som regel er man ikke opmærksom på sin egen adfærd, før en kollega for eksempel gennem konstruktiv feedback får dig til at tænke over den. Det kan være egenskaber, man kan øve sig i, fx at blive bedre til at lytte eller at dele sine idéer med andre. Det hjælper dig både på arbejdet og i din fritid, når du er sammen med familie og venner.

4. Kommunikation øger kreativiteten

Uaktuelle løsninger er ofte et resultat af, at man arbejder i et vakuum. Når personer med forskellige perspektiver brainstormer, kan der dukke innovative idéer op til overfladen. Forskning viser, at det kun sker, når kommunikationen internt i teamet er åben og imødekommende. De mest kreative løsninger opstår kun, når man har opnået en grad af tillid, som gør teammedlemmerne i stand til at stille ”dumme” spørgsmål, komme med forslag, der ligger uden for rammerne, og give og tage imod konstruktiv feedback.

Husk, at du er en del af et team, når du arbejder på egen hånd, at udnytte drivkraften fra teamet og at involvere dit team i det daglige arbejde.

Hos Stretch Addera har vi en stærk tro på styrken i at arbejde sammen som et team. Vores approach er altid at tilbyde vores kunder en teamleverance. At vi desuden hjælper vores kunder ved hjælp af værktøjer som Atlassian Jira, OpsGenie og Confluence, der er designet til at styrke teamwork, gør det bare endnu sjovere at gå på arbejde! Kontakt os gerne for at blive en del af vores team – enten som kunde eller som kollega.

del dette indlæg